29
Th1

Muốn nâng cấp các vật phẩm trong game Fogi các bạn vào ” Nâng cấp” ở góc trên, bên trái ngoài màn hình chính Các vật phẩm trong Cửa Hàng:…