25
Th1

Phiên bản cập nhật 2.0 sắp tới sẽ có rất nhiều tính năng mới hoành tráng. Vậy nên để chuẩn bị cho việc phát hành phiên bản này, máy chủ FOGI cần được bảo trì và nâng cấp để có thể phục vụ người chơi một cách tốt nhất. Mong các bạn hết sức thông cảm